Имало едно време… така започват всички приказки, нали? Само че в тази приказка времето е…