• Life

    Приказка за свободната воля

    Имало едно време… така започват всички приказки, нали? Само че в тази приказка времето е сега, не е минало, а тепърва предстои. В последните няколко седмици народът, младите, най-накрая се вдигнаха и поеха на сетна мисия в търсене на по-доброто…