Знам, не мога да избягам от клишето да слагам заглавия на песни като заглавия на…