В търсене на нова структура съм… Забелязвам, че колкото и да се опитвам да си…