Structure

В търсене на нова структура съм…

Забелязвам, че колкото и да се опитвам да си създам нови навици, в последните няколко седмици това ми занимание претърпява масивен погром. Не само не успявам да следвам някаква структура, ами и изобщо не започвам да я правя.

Най-голямата константа е ходенето на работа всеки ден от понеделник до петък, след това гледане на малко телевизия и след това в 10 вечерта съм заспала на едни 95%, а през останалите 5% се опитвам да не заспя.

И затова реших, че днес е крайно време да седна и да измисля нещо, което след това да спазвам. Трябва ми структура.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *