Това, спомените са опасно нещо. Седиш си най-спокойно някоя вечер и изведнъж докато просто си…